CV de Berggeitte

Bemelen

Privacyverklaring

CV de Berggeitte streeft ernaar de persoonsgegevens die u met ons deelt zo goed mogelijk te beschermen.
De manier waarop wij dit doen vindt u hier in onze privacyverklaring.


Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

CV de Berggeitte
info@berggeitte.nl
+31 (0)6xxxxxxxx


Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Voor vragen over toezicht, toepassing en naleving van de AVG kunt u terecht bij XXX XXX: xxx@berggeitte.nl


Doeleinden en rechtsgrond van verwerking

CV de Berggeitte verwerkt alleen gewone persoonsgegevens op grond van Toestemming en Uitvoering Overeenkomst.

CV de Berggeitte gebruikt contactgegevens voor het juist bereiken van haar leden en het communiceren van informatie. De gegevens die CV de Berggeitte verder nodig zal hebben zullen incidenteel zijn en worden gebruikt met nadrukkelijke toestemming van de betrokkene.


Behandeling van de persoonsgegevens

De door CV de Berggeitte ontvangen persoonsgegevens zullen strikt worden gebruikt voor distribuering van verenigingsinformatie. Alleen de noodzakelijke contactgegevens zullen worden opgeslagen om men goed te kunnen bereiken.


Bewaartermijn

De bewaartermijn van de persoonsgegevens die door CV de Berggeitte worden verzameld is opgenomen in het gegevensbeschermingsbeleid. Het is wettelijk niet toegestaan om de gegevens langer dan noodzakelijk te gebruiken. Om hieraan te voldoen zullen de verzamelde persoonsgegevens van de betrokkene direct zorgvuldig worden verwijderd na beëindiging van het lidmaatschap bij CV de Berggeitte.


Rechten van de betrokkene

Betrokkenen kunnen een verzoek indienen en zich beroepen over diverse rechten:

  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie en aanvulling
  • Recht op vergetelheid
  • Recht op dataportabiliteit
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  • Recht van bezwaar

De systemen van CV de Berggeitte zijn zodanig ingericht dat er een beperkte toegang is om tot deze informatie te kunnen komen. De toegang is versleuteld. Wel is het mogelijk om gehoor te geven aan alle verzoeken van betrokkene om de gegevens in te zien. Verzoek kunnen worden ingediend via info@berggeitte.nl. De termijn om gehoor te geven aan een verzoek is maximaal 1 maand.


Recht om de gegeven toestemming in te trekken

De betrokkene moet net zo makkelijk als het geven van de toestemming het ook weer kunnen intrekken.


Klachten

Voor klachten kan de betrokkene terecht bij de privacy toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Toestemming

Toestemming voor de verzameling van persoonsgegevens door CV de Berggeitte dient vrijelijk gegeven te worden. De betrokkene mag in geen enkel geval onder druk komen te staan of nadeel ervaren bij het niet geven van toestemming.


Geautomatiseerde besluitvorming

CV de Berggeitte maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.