Jong geleerd

Jong geleerd

In het jubileumboek bij gelegenheid van het 33-jarig bestaan van de grote Berggeitte mogen de kleine Berggeitsjes niet ontbreken. Met de jeugd is carnaval in Bemelen tenslotte ooit begonnen, en carnaval in Bemelen kan ook alleen dankzij die jeugd op een toekomst rekenen.
Jong geleerd, oud gedaan…

De vraag is alleen: wie leert wie wat?
Wie de inmiddels al 34-jarige historie van het jeugdcarnaval in Bemelen bekijkt, kan eigenlijk alleen maar concluderen dat de jeugd van de Berggeitsjes van meet af aan voorop heeft gelopen, en op een aantal punten nog steeds voorop loopt.

Om een voorbeeld te noemen: de grote Berggeitte konden tijdens hun zitting in 1986 eindelijk de eerste artiesten ‘van eigen bodem’ op het podium verwelkomen, maar de jeugd van Bemelen stond al in 1984 zelf op de bühne te swingen tijdens de eerste playbackshow. Een show die daarna vast onderdeel is gebleven van het programma van de kindercarnaval, en in de loop der jaren tal van hilarische, vertederende, humoristische, ontroerende, bruisende en spannende momenten heeft opgeleverd. Wat een (carnavals)talent schuilt er in zo’n klein dorp! Daar moeten de zittingen van de grote Berggeitte in de toekomst nog jarenlang plezier van kunnen hebben.

Jong geleerd

Als het om emancipatie gaat, om gelijke rechten voor man en vrouw, dan slaan de kleine Berggeitsjes hun grote collega’s helemáál met een straatlengte. Al in 1985 stond het jeugdige carnavalsvolk van Bemelen niet onder leiding van een prins, maar van een prinses, Cindy I (Biermans). “Ik stond wel verbaasd te kijken, want je denkt natuurlijk: waarom willen ze nu een prinses? Maar het was 1985, het Jaar van het Kind, en dus wilden ze eens iets anders dan normaal”, schreef Bemelens eerste carnavalsvorstin daar zelf over bij het 22-jarig bestaan van de Berggeitsjes.
En er is nog meer… De jeugdraad van de Berggeitsjes is al jaren een ‘gemengde’ raad, met jongens en meisjes. Daar zijn ze bij de grote Berggeitte nog lang niet aan toe.

En een prinses? De vrouw of vriendin van de grote Berggeitte-prins, indien voorhanden, mag die titel dragen – en ze krijgt ook heel eervol een speciale prinsessenverzorger toegewezen, een glansrol van Pierre Pittie… – maar ze staat in het protocol van de ‘grote’ carnaval toch altijd min of meer in de schaduw van zijne hooglustigheid. De kleine Berggeitsjes roepen al sinds 1991 elk jaar een prins én een prinses uit – Stefan I (Pirnay) en Petrouschka I (Merken) waren de eersten – die op voet van gelijkheid, zij aan zij, het jeugdige carnavalsvolk aanvoeren, met een gezamenlijk voorgelezen proclamatie als leidraad. Wie nog wat verder terugkijkt: de primeur van een officiële rol als prinses was al in 1977 voor Connie I (Andrien) die samen met Peter I (Urlings) de scepter over het rijk van de Berggeitsjes zwaaide.

Kortom: de jeugd die het voorbeeld van de ouderen volgt? Vaak is het eerder andersom in Bemelen: de jeugd die deouderen het goede voorbeeld geeft.

Jong geleerd

“Bij de jeugdraadzijn, is de beste opleiding voor een goede carnavalsvierder. En die hebben we in Bemelen nodig”, schreef president Guido Mourmans van de grote Berggeitte in het jubileumboekje voor het 22-jarig bestaan van ‘de kleintjes’. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Bemelen mag daarbij als voorbeeld worden genoemd, want vele Berggeitsjes hebben in de loop der jaren de overstap gemaakt naar de senioren, waardoor de toekomst voor de vereniging verzekerd is”, deed burgemeester Peter van Hassel van Margraten elf jaar later, bij het 33-jarig bestaan van de Bemeler jeugdcarnaval in 2002, nog eens een extra duit in het zakje.

Het zijn ware woorden. Zo werkt dat. Veel kinderen die vroeger tot de vaste ‘klantenkring’ van de Bemeler jeugdcarnaval behoorden, zijn vandaag de dag te vinden bij de activiteiten van de grote Berggeitte. Een zestal jeugdprinsen van de Berggeitsjes heeft op iets latere leeftijd voor kortere of langere tijd de gelederen van de raad van elf van de grote Berggeitte versterkt, onder wie oud-president Marco Mourmans (in 1982 jeugdprins Marco I). Zoals er bij die raad van elf, en ook bij de Zoepnaze, nog wel meer enthousiaste carnavallisten hebben rondgelopen – en nog steeds rondlopen – die hun eerste opleiding ‘in het vak’ bij de Berggeitsjes hebben genoten.

De raad van elf van de Berggeitte heeft die verantwoordelijke taak op de schouders gelegd van Eugène Mourmans (oud-prins Eugène I), die zich al sinds 1984 inspant om het jeugdcarnaval in Bemelen in goede banen te leiden. De eerste jaren samen met René Brouwers, maar toen die in 1992 president van de Berggeitte werd en daar zijn handen meer dan vol aan kreeg, met steun van twee andere kanonnen uit de raad van elf: oud-prins Math I (Huveners) en… de huidige jubileumprins van de grote Berggeitte, Guido II (Corten).

Kortom: het zijn bij de Berggeitte bepaald niet de eersten de besten die zich met de belangen van de jeugd bezighouden. En toch, eerlijk is eerlijk, in de begeleiding van de jeugd van de Berggeitte – een ‘gemengd’ gezelschap, tenslotte – zouden die mannen het niet redden zonder vrouwelijke steun in de rug. Die krijgen ze van hun echtgenotes, maar vooral ook van Marjo Merken en Paula Biermans, al vele jaren steunpilaren van de jeugdcarnaval in Bemelen.
Ook wat dát betreft kunnen de Berggeitsjes model staan voor de hele carnaval in Bemelen. Er zijn de mensen die voorop lopen en op de bühne staan, voor het oog van het publiek hun taak vervullen, en er zijn de mensen die achter de schermen – in de begeleiding van de jeugd, maar ook achter de tap, bij de bonnenverkoop, noem maar op – hun werk verrichten. Carnaval in Bemelen kon alleen maar worden wat het nu is omdat al die mensen het sámen deden.

Jong geleerd

Terug naar historie